برای تماس با پلازا سرویس از شماره زیر استفاده کنید.

شماره تماس : ۴۳۰۰۰۰۸۹ ۰۲۱

آدرس : تهران تقاطع خیابان ولیعصر و میرداماد مجتمع کامپیوتر پایتخت برج B طبقه ۱۰ واحد ۱۰۰۲.

فهرست